top of page

សារសំឡេងបេះដូងជប៉ុន Vol.2 វេជ្ជបណ្ឌិតអាហាររូបត្ថម្ភគ្លីនិក កញ្ញា ពុទ្ធារ៉ា
 កញ្ញា ពុទ្ធារ៉ា ជា​វេជ្ជបណ្ឌិតដែលយល់ដឹងនិង រួសរាយម្នាក់។ ទោះបីជានៅកម្ពុជា វិញ្ញាបនប័ត្រអាហារូបត្ថម្ភគ្លីនិកមិនទាន់មាន និងមិនទាន់មានស្ថាប័នអប់រំណាដែលផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភគ្លីនិកក៏ដោយ នាងបានចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល និងវិញ្ញាបនប័ត្រ ហើយបានក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភគ្លីនិក។ នេះជារឿងរបស់នាង។Q. អ្នកអាចរៀបរាប់ពីអាជីពរបស់អ្នកបានទេ

A. កាលខ្ញុំនៅក្មេង ដោយមានបំណងចង់ជួយប្រជាជន​ក្រីក្រ មិនមានលទ្ធភាពនិង ជនងាយរងគ្រោះ ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរៀនផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសកលវិទ្យាល័យ បន្ទាប់មកបានក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើឱ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើអាហារូបត្ថម្ភ ហើយដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបន្តអាហារូបត្ថម្ភគ្លីនិក ដើម្បីក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបប្រកបដោយទំនុកចិត្តក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺទាំងថ្នាំ និងរបៀបរស់នៅ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការណែនាំអំពីអាហារ។ ជាងនេះទៅទៀត ដើម្បីក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអាចឆ្លើយបានទាក់ទងនឹងអាហារ និងគ្រប់គ្រងការថែទាំអាហារូបត្ថម្ភដល់អ្នកជំងឺ។ ព្រោះក្នុងអំឡុងពេលកម្មសិក្សារបស់ខ្ញុំគ្មានឱកាសរៀនអំពីអាហារូបត្ថម្ភគ្លីនិក ដែលការគ្រប់គ្រងអាហារូបត្ថម្ភមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត។


ដូច្នេះ ខ្ញុំ​បាន​ស្វែង​រក​កន្លែង​សិក្សា​អាហារូបត្ថម្ភ​គ្លីនិក ប៉ុន្តែ​នៅ​កម្ពុជា​គ្មាន​ទេ។ វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនៅភ្នំពេញ គឺជាគ្រឹះស្ថានអប់រំតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចរៀនអាហារូបត្ថម្ភបាន ប៉ុន្តែកម្មវិធីសិក្សាមិនរួមបញ្ចូលអាហារូបត្ថម្ភគ្លីនិកទេ។


ដូច្នេះហើយ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមស្វែងរកសាកលវិទ្យាល័យនៅបរទេស។ នៅពេលនោះ ខ្ញុំមិនដែលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដោយខ្លួនឯងទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ ហើយបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនតាមអ៊ីនធឺណិត។ មានសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនសម្រាប់ជ្រើសរើស ហើយខ្ញុំបានជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol ក្នុងប្រទេសថៃ ព្រោះខ្ញុំគិតថាវាមិនមានប្រយោជន៍ច្រើនទេ ប្រសិនបើអាហារ និងវប្បធម៌ខុសពីប្រទេសរបស់ខ្ញុំ។ដូច្នេះហើយខ្ញុំបានរើសប្រទេសថៃដែលមានចំណីអាហារស្រដៀងនិងប្រទេសខ្ញុំ។
 

Q. តើ​អ្វី​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ចំពោះ "ការ​ថែទាំ​វេជ្ជសាស្ត្រ និង​អាហារូបត្ថម្ភ"?

A. ពេល​ខ្ញុំ​រៀន​នៅ​សាលា​ពេទ្យ ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ។ មានពេលខ្លះអ្នកជំងឺមករកខ្ញុំ ហើយសួរអំពីអាហារ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយពួកគេបានទេ។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯង វាជាផ្នែកដែលខ្ញុំខ្វះខាត ខ្ញុំគួរតែបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៅលើអាជីពរបស់ខ្ញុំ។


មួយវិញទៀត ខ្ញុំបានអមដំណើរសាច់ញាតិទៅមន្ទីរពេទ្យ ដោយសារនាងមានបញ្ហាក្នុងការហូបចុក។ វា​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​ធំ​មួយ ប៉ុន្តែ​ពេល​ខ្ញុំ​សួរ​គ្រូពេទ្យ​អំពី​របប​អាហារ​គឺ​មិន​មាន​ចម្លើយ​ច្បាស់លាស់​ទេ។ ថ្វីត្បិតតែអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រក៏ដោយ ក៏គ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រហាក់ដូចជាមានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវអំពីអាហារូបត្ថម្ភដែរ ហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីៗត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរ។Q. ម៉េចបានមកធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រកុមារបេះដូងជប៉ុន?

A.

បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ផ្នែក​អាហារូបត្ថម្ភ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ខ្ញុំ​បាន​ឃើញ មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រកុមារបេះដូងជប៉ុន ​កំពុង​ស្វែងរកបុគ្គលិកទាក់ទងអាហាររូបត្ថម្ភ ​លើ​ទំព័រ Facebook។ នៅកម្ពុជា កម្ររកមន្ទីរពេទ្យដែលមានការងារពាក់ព័ន្ធ ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ ឬអ្នកជំនាញខាងអាហារូបត្ថម្ភ ឬវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភគ្លីនិក ដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញ មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រកុមារបេះដូងជប៉ុនជ្រើសរើស អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ ខ្ញុំបានគិតថា "នេះហើយ! " ។


ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ពីមុនរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើការជាមួយកុមារ និងស្ម័គ្រចិត្តកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជាច្រើន នេះជាកន្លែងដែលសមនឹងជីវប្រវត្តិសិក្សា បទពិសោធន៍ និងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ។ ជាងនេះទៅទៀត ខ្ញុំអាចអនុវត្តចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់ខ្ញុំពីប្រទេសថៃ ដើម្បីជួយប្រជាជនប្រជាជនក្រីក្រ មិនមានលទ្ធភាពនិង ជនងាយរងគ្រោះ។ ខ្ញុំ​យល់​ថា​វា​ជា​ការ​ផ្តល់​រង្វាន់​ខ្លាំង​ណាស់​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ទីនេះ។


 
Q. ខ្ញុំស្ងើចសរសើរចំពោះរបៀបដែលអ្នករួមដំណើរជាមួយគ្រូពេទ្យ ហើយនិយាយទៅកាន់អ្នកជំងឺ និងឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេរាល់ព្រឹក។ តើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរនៅពេលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យជាអ្នកឯកទេសខាងចំណីអាហារ?

A.

ខ្ញុំបានចាត់ទុកខ្លួនខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភគ្លីនិក។ អ្នកឯកទេសខាងចំណីអាហារ គឺជាការថែទាំអាហារូបត្ថម្ភដែលទាក់ទង សម្រាប់អ្នកជំងឺ ប៉ុន្តែខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិត និងជាអ្នកអប់រំ  ខ្ញុំធ្វើលើសពីនេះទៅទៀត។ អ្នកជំងឺជាច្រើននៅមន្ទីរពេទ្យនេះគឺជាកុមារតូចៗ ដូច្នេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីឪពុកម្តាយ ឬអ្នកថែទាំរបស់ពួកគេគឺចាំបាច់ណាស់។ ខ្ញុំចង់ឱ្យពួកគេយល់ថា ប្រសិនបើស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់កូនពួកគេមិនសូវល្អ ការព្យាបាលតាមវេជ្ជសាស្រ្ដប្រហែលជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេ ហើយអាហារូបត្ថម្ភមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ការព្យាបាលប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងសម្រាប់ការលូតលាស់របស់កុមារផងដែរ។ខ្ញុំធំឡើងក្នុងបរិយាកាសស្រដៀងគ្នានឹងអ្នកជំងឺ ដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនធ្លាប់មានឱកាសរៀនអំពីអាហារូបត្ថម្ភតាំងពីដំបូង ហើយពេលខ្លះភាពក្រីក្ររារាំងឪពុកម្តាយមិនឱ្យយកចិត្តទុកដាក់លើអាហារូបត្ថម្ភរបស់កូនៗ។


ខ្ញុំនិយាយជាមួយឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយពួកគេ ហើយធ្វើឱ្យពួកគេដឹងថាពួកគេគឺជាមនុស្សសំខាន់ ដែលរួមចំណែកក្នុងការព្យាបាលរយៈពេលវែងនេះ ហើយអាចជួយកូនរបស់ពួកគេដោយយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើអាហារដែលកូនរបស់ពួកគេញ៉ាំ និងទិញអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមល្អសម្រាប់ពួកគេ។ នៅពេលដែលអ្នកមើលថែធ្វើតាមការណែនាំ និងយកចិត្តទុកដាក់លើរបបអាហាររបស់កូនពួកគេកាន់តែច្រើន វាធ្វើឱ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលឃើញស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារមានភាពប្រសើរឡើង ហើយក្មេងមួយចំនួនក៏ធំធាត់ផងដែរ។ ខ្ញុំក៏បានព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេ ហើយពេលខ្លះខ្ញុំបានអនុញ្ញាតទទួលសា ចម្ងល់រអំពីអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភ សូម្បីតែបន្ទាប់ពីពួកគេចេញពីមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយ។


Q. អ្នកក៏ធ្វើការនៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យដែរ។តើ​ការងារ​អ្វី​ដែល​អ្នក​ធ្វើ?

A.

ក្រៅ​ពី​ការ​ថែទាំ​ អាហារូបត្ថម្ភ​សម្រាប់​កុមារ​មហារីក ខ្ញុំ​ក៏​ធ្វើ​ការ​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​អាហារូបត្ថម្ភ​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ និង​ពិនិត្យ​ទារក​ជា​រៀងរាល់​ខែ។ ជាងនេះទៅទៀត ខ្ញុំតែងតែទៅសាលារៀនក្នុងស្រុក និងមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្រៀនខ្លះៗ។ នៅកម្ពុជា ការពិនិត្យសុខភាពនៅសាលាមិនធ្វើជាប្រចាំទេ ដូច្នេះហើយ យើងផ្តល់ការណែនាំអំពីអាហារូបត្ថម្ភ រួមជាមួយនឹងការពិនិត្យសុខភាពសាមញ្ញៗ ដូចជាកម្ពស់ និងទម្ងន់ជាដើម។


ថ្មីៗនេះ មានចលនាមួយនៅថ្នាក់ជាតិ ដើម្បីផ្តល់ការអប់រំអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងសាលារៀន ហើយខ្ញុំបានលឺថា សៀវភៅសិក្សាថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់រឿងនេះ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា តាមរយៈការអប់រំកុមារ ចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវនឹងផ្សព្វផ្សាយដល់ ឪពុកម្តាយ និងមនុស្សជុំវិញខ្លួនអំពីអាហាររូបត្ថម្ភយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ការរីករាលដាលទាំងនេះនឹងជួយមនុស្សកាន់តែច្រើន និងកាត់បន្ថយបន្ទុកដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅ


កម្ពុជា ដោយមានជំងឺជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងចំណីអាហារ មិនមានសុវត្ថិភាព។
 


Q. តើអ្នកមានគម្រោងអនាគតផ្សេងទៀតទេ?

A.

ចាសខ្ញុំមានច្រើនគម្រោង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត និងអាហារូបត្ថម្ភត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារឿងពីរខុសគ្នាទាំងស្រុង។ ជាឧទាហរណ៍ សៀវភៅសិក្សាអំពីអាហារូបត្ថម្ភព្យាបាលដោយផ្អែកលើវប្បធម៌ម្ហូបអាហារកម្ពុជាមិនទាន់ត្រូវបានផលិតនៅឡើយ។

ខ្ញុំចង់បង្កើត "ប្រព័ន្ធគាំទ្រអាហារូបត្ថម្ភនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា" ដែលលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការថែទាំអ្នកជំងឺ អាហារូបត្ថម្ភអាចជួយសន្សំប្រាក់បានច្រើន ជីវិតកាន់តែច្រើន លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរ កាត់បន្ថយរយៈពេលស្នាក់នៅរបស់អ្នកជំងឺ។ ជាពិសេស កាត់បន្ថយបន្ទុកនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា។ ដូច្នេះហើយ ខ្ញុំចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀត និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងរបស់យើងទៅកាន់ពួកគេ។
នៅមន្ទីរពេទ្យនេះមានករណីជាច្រើនដែលយើងមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារបាន ប៉ុន្តែយើងអាចជួយពួកគេឱ្យញ៉ាំអាហារបានប្រសើរជាងមុន និងរីករាយក្នុងការញ៉ាំក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅជាមួយយើង។ ខ្ញុំចង់ផ្តល់ការថែទាំដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងសម្រាប់ពួកគេ ទោះបីជាពួកគេមិនអាចនៅជាមួយយើងបានយូរក៏ដោយ។ ខ្ញុំនៅតែកំពុងសិក្សាអំពីដំណើរការថែទាំអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ជំងឺមហារីកកុមារ ព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងមិនមានគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្តល់ឱ្យពួកគេ។ សូម្បីតែខ្ញុំបានចូលរួមសិក្ខាសាលា ឬសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិជាច្រើនទាក់ទងនឹងអាហារូបត្ថម្ភក្នុងជំងឺមហារីក។ វាត្រូវការការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីអនុវត្តផ្នែកនេះ។ ខ្ញុំ​បាន​បង្កើត​សម្ភារៈ​ថ្មី ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​រាល់​ឆ្នាំ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ខ្ញុំនឹងចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេទៅកាន់អ្នកថែទាំបន្ទាប់ ដើម្បីរក្សាការលើកទឹកចិត្ត លើកទឹកចិត្ត និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក និងបទពិសោធន៍អាហារូបត្ថម្ភគ្លីនិករបស់ខ្ញុំទៅកាន់គ្រូពេទ្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផងដែរ។


ខ្ញុំ​ក៏​មាន​គម្រោង​ចែករំលែក​ប្រធានបទ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ថែទាំ​ផ្នែក​អាហារូបត្ថម្ភ​នៅ​ក្រុមប្រឹក្សា​វេជ្ជសាស្ត្រ​កម្ពុជា​នៅ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​នេះ​ដែរ។ តាមដែលខ្ញុំដឹង ការកើនឡើងនៃចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ មនុស្សជិត ១០ នាក់ ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិត ឱសថការី គិលានុបដ្ឋាយិកា ឆ្មប ដែលកំពុងបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀត មកពីអង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងឯកជន ពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំអាហារូបត្ថម្ភរបស់អ្នកជំងឺផងដែរ។ បន្ទាប់​មក​ខ្ញុំ​ក៏​ចង់​បង្កើត "​សមាគម​អាហារូបត្ថម្ភ​កម្ពុជា"​​​​​​​ដំបូង​ដែរនៅពេលមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ និងពេលវេលាសមស្រប។


 

វេជ្ជបណ្ឌិត​ផ្នែក​អាហារូបត្ថម្ភ​គ្លីនិក កញ្ញា ពុទ្ធារ៉ា

មាន​ដើម​កំណើត​ពី​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ មាន​ព្រំប្រទល់​ជាប់​នឹង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា និងជាខេត្តល្បីខាង ស្ករត្នោត។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យជាមួយនឹងសញ្ញាប័ត្រផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ នាងបានបន្តការសិក្សាផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភគ្លីនិកនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសថៃ ហើយទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភគ្លីនិក។នាងបានធ្វើការជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភគ្លីនិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រកុមារបេះដូងជប៉ុនតាំងពីឆ្នាំ 2021។

8 views0 comments

Comments


bottom of page